19-а конференция по е-управление „Е-управлението – услуги за гражданите“

Приключило

8 - 9 мар. 2018

София

19-а конференция по е-управление „Е-управлението – услуги за гражданите“

Дата:

8 - 9 мар. 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

International Business School, зала Универсум, София, улица "Винсент ван Гог" 7

За контакти:

E-Mail

Организатори:

ICT Media, ISACA Sofia Chapter

За събитието

Под патронажа на Томислав Дончев, заместник министър-председател на Република България

Със съдействието на: Държавна агенция „Електронно управление“, Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Столична община и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS)

Дигиталната трансформация на администрацията е неизбежна, което изисква ускорено развитие на е-управлението и посрещане на предизвикателствата, свързани с тази промяна. По време на Министерската среща по е-управление в Талин в края на миналата година стана ясно, че през следващите 5 години държавите трябва да предприемат „осезаеми стъпки“ за реализация на принципите, заложени в Европейския план за действие за е-управление (2016-2020) и в Европейската рамка за оперативна съвместимост.

Oперативната съвместимост, премахването на хартиения обмен на документи, намаляването на административната тежест чрез възможността за служебен обмен на данни и дигитализация на ресурсите и данните на администрациите, ще бъдат сред темите на 19-ото издание на конференцията.

През годините конференцията традиционно е провеждана със съдействието на Държавна агенция „Електронно управление“, Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Мрежа на асоциациите на местните власти в Югоизточна Европа (NALAS).

Целевата аудитория на мероприятието са министри, заместник-министри, главни секретари и ИТ директори на ведомствата, областни управители, кметове, заместник-кметове и главни секретари на общини, ИТ специалисти от администрациите, представители на водещи световни и български компании в областта на информационните и комуникационни технологии.