12та международна конференция „Language, Individual & Society“

Приключило

26 - 30 авг. 2018

Несебър

12та международна конференция „Language, Individual & Society“

Дата:

26 - 30 авг. 2018, неделя - четвъртък

Час:

17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Ваканционно селище "Елените", Несебър

За контакти:

E-Mail

За събитието

Култура и цивилизация

Общото културно пространство
Език, история и култура; Личност и творчество
Проблеми на културното взаимодействие в международната езикова комуникация
Националният манталитет в огледалото на различни култури
Култура и цивилизация: изграждане и разграждане
Културологията, антропологията и етнологията: интердисциплинарни изследвания
Многообразието от идентичности в съвременните култури
Култура: традиция и иновации
Диалогът между културите при обучението на чужди езици
Методически, психолого-педагогически и методологически аспекти на преподаването на хуманитарните дисциплини
Възприемането на света през призмата на социологическите, психологическите и философските изследвания

Езикът и комуникациите в съвременния свят

Език и комуникации: минало, настояще и бъдеще
Комуникациите в изграждането на културното пространство
Познавателната роля на комуникациите
Творческо преобразуващата роля на комуникациите

Лингвистика и превод

Език и общуване
Актуални проблеми на съвременната лингвистика
Лингводидактика и между културните комуникации
Формиране на толерантни личности чрез средствата на езика и културата
История и методология на превода
Лингвистични аспекти на превода; Интерпретацията в превода
Дидактика и социологически аспекти на превода
Текстът като обект на хуманитарните изследвания
Функционално-системен подход при изследването на езиците

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.