EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 8-17.11.2019 г.

В Предстоящи бизнес събития, 8-17.11.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 45 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Digital Transformation Summit, София (28.11.2019 г.)


8.11.2019 г. (петък)

Обучение „ISO 13485:2016 – Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове“, София

Bulgaria PHP Conference, София (8-10.11.2019 г.)


9.11.2019 г. (събота)

ACCA Taxation Face-to-Face Training with MDV, София (9-10.11.2019 г.)

Ден на отворените врати в IT STEP- 9 ноември, София

Обучение „Диагностика и превенция от стрес и Бърнаут (Burnout) в работата“, София

Конференция „WordCamp Sofia 2019“, София (9-10.11.2019 г.)


11.11.2019 г. (понеделник)

Обучение „GDP. Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба“, София

Курс „Управление на складови стопанства“, София (11-12.11.2019 г.)

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние, Пловдив (11-15.11.2019 г.)

Семинар „Правен режим на гражданската конфискация според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“, София

Обучение по Умения за водене на преговори с Вашите доставчици и клиенти, София (11-12.11.2019 г.)


12.11.2019 г. (вторник)

Обучение за Длъжностни лица по защита на личните данни, София

Курс “Управление на бизнес процеси“, София (12-21.11.2019 г.)

Семинар „Практически прочит на документирането на трансферните цени в България след последните промени в ДОПК“, Бургас

B2B партньорства чрез дигитален маркетинг – уъркшоп, София

Тридневно експертно обучение „ДЛЪЖНОСТНO ЛИЦE ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO)“, Пловдив (12-14.11.2019 г.)


13.11.2019 г. (сряда)

Презентация „Migrating to Kubernetes“, София

Обучение „Бизнес симулация – интерактивна игра“, София

QuBit Conference Sofia 2019, София (13-14.11.2019 г.)

Семинар „Представяне и работа със система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, София

Всички събития от деня може да видите тук (8 събития)


14.11.2019 г. (четвъртък)

Уъркшоп „Impossible Markets – Гостоприемното лидерство“, София

Обучение „Нови форми на заетост“, София

Представяне на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), София

Форум „БЕЗ аварии“ – за правилната поддръжка на индустриални съоръжения и сгради, Пловдив (14-15.11.2019 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


15.11.2019 г. (петък)

Конференция „Project Management Summit Bulgaria 2019“, София

Семинар „Годишно приключване на 2019 г. по ЗКПО и ЗДДС“, София

Обучение по Планиране на продажбите и операциите, София

ОБУЧЕНИЕ „ТРЗ – Обработка на заплати. Осигуровки и обезщетения. ЗДДФЛ 2019-2020 г.“, София

Уебинар „Свободен Шеф“, София


16.11.2019 г. (събота)

Обучение „ACCA Advanced Audit and Assurance Face-to-Face Training with MDV“, София (16-17.11.2019 г.)

Обучение по Прогнозиране, София

EXPO MoitePari, София (16-17.11.2019 г.)

Практически тренинг за търговски представители, София

Всички събития от деня може да видите тук (8 събития)


17.11.2019 г. (неделя)

Семинар „Еволюцията на родителството – правила и кризисни ситуации“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.