Обучение „GDP. Добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба“

Дата:

11 ноември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

Връзки:

Виж повече

За контакти:

Ваня Филиповска, 0882 606 009, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Съгласно Ръководство от 7 март 2013 година за добра дистрибуторска практика при търговията с лекарствени продукти за хуманна употреба обучението е предназначено за:

 • Представители на производители на лекарствени продукти
 • Лица получили разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти
 • Длъжностни лица отговарящи за цялостната дейност по управление на дистрибуторските практики (Управители на фармацевтични складове)
 • Длъжностни лица отговорни  за осъществяване на дейностите при блокиране и изтегляне на лекарствени продукти
 • „Посредници“ –  лица, които участват в дейности по продажбата или закупуването на лекарствени продукти, с изключение на дистрибуцията на едро, които не включват физическото боравене и които се изразяват в договаряне, независимо и от името на друго юридическо или физическо лице (чл.1, § 17a от Директива 2001/83/ЕО).

ТЕМАТИКА

 • Въведение в GDP – обща информация, Нормативни изисквания за лекарствени продукти за хуманна употреба. Цели и  принципи на ДДП
  Tермини и определения;
 • Управление на документацията;
 • Система за управление на качеството;
 • Управление на дейности, възложени на външни изпълнители
  Преглед и мониторинг от ръководството;
 • Управление на риска, свързан с качеството;
 • Управление на персонала. Отговорно длъжностно лице  и друг персонал – компетентност, отговорности и пълномощия;
 • Обучение на персонала. Хигиена на персонала;
 • Изисквания към Помещения, оборудване, работна среда. Контрол и поддръжка. Внедряване и поддържане на Компютризирани системи
  Мониторинг и Изпитвания за определяне на годността на помещенията и оборудването и за одобряване на процеси;
 • Операции: Управление на доставчици, входящ контрол и съхранение; Унищожаване на залежали стоки, Вземане. Снабдяване. Износ, Транспортиране;
 • Управление на оплаквания, върнати, подозрителни и фалшифицирани лекарствени продукти и изтегляне на лекарствени продукти
  Управление на дейности, възлагани на външни изпълнители;
 • Самоинспекции, вътрешни одити;
 • Управление  на посредници – специфични разпоредби

МЕТОД НА РАБОТА

В хода на обучението се представят базовите принципи и практическите указания на стандарта за организация, методи на одитиране и документиране при проверка за действието на стандартизирана или друг тип система за управление. Обръща се внимание на възможни лоши практики и се дават препоръки за съобразяване с конкретни ситуации при изпълнение на одит

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми