ОБУЧЕНИЕ „ТРЗ – Обработка на заплати. Осигуровки и обезщетения. ЗДДФЛ 2019-2020 г.“

Приключило

15 ноември 2019

София

ОБУЧЕНИЕ „ТРЗ – Обработка на заплати. Осигуровки и обезщетения. ЗДДФЛ 2019-2020 г.“

Дата:

15 ноември 2019, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, София, ул. Граф Игнатиев 9

За контакти:

Надя Стайкова, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

Текущи въпроси и практики по обработване и изчисляване на  възнагражденията и начисляване на осигуровки и данък.

Документиране и обработване на отсъствията – отпуски, болнични, майчинство и други.

Документиране и изчисляване на различните обезщетения. Кога се начисляват осигуровки и кога не, кога се удържа данък.

Запори и удръжки.

Важни моменти в ЗДДФЛ 2019-2020 г.