АЛИСТА е една динамично развиваща се програма и като такава, целта ни е да утвърждаваме позициите си както на българския, така и на международния пазар, като постоянно предлагаме на нашите клиенти най-добрите обучения, семинари и друг тип услуги, съобразени с най-високите стандарти за качество, чрез които се постига сигурност на бизнеса и предвидимост на процесите.

Мисията ни е да развиваме познанията и експертизата на нашите клиенти, да отговаряме на техните нужди и очаквания, като им предлагаме най-добрите експертни събития, с водещи български и международни лектори и по този начин да спомогнем за успешното развитие на нашето бизнес и социално общество.

Контакти

София

Тел: +359898929402