Семинар „Последни промени в Гражданския процесуален кодекс. Актуални изменения в заповедното производство по ГПК, свързано със защитата на потребителите.“

Приключило

19 февруари 2020

София

Семинар „Последни промени в Гражданския процесуален кодекс. Актуални изменения в заповедното производство по ГПК, свързано със защитата на потребителите.“

Дата:

19 февруари 2020, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, София, гр. София, бул. Христо Ботев № 69

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛИСТА Трейнингс

За събитието

Актуалност на темата

На 20 декември 2019 г. в бр. 100 на Държавен вестник бяха обнародвани последните изменения в Гражданския процесуален кодекс. На организирания от АЛИСТА Трейнингс семинар ще бъдат разгледани влезлите в сила промени в заповедното производство, като новите процесуални правила касаят както възможностите за защита на длъжника, така и изискванията за образуване и провеждане на заповедно производство от различните категории кредитори – банки, небанкови финансови институции, дружества за събиране на вземания по съдебен ред.
Темата е изключително актуална и засяга най-широк кръг от лица. Ще бъдат коментирани функциите на съда по отношение на неравноправните клаузи при потребителските договори, новите срокове за възражение, изпълнението на издадените заповедите за изпълнение и други.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 210 лв. без ДДС (252 лв. с ДДС) за един участник и 190 лв. без ДДС (228 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

Целодневно специализирано обучение.
Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
Презентиране на материята от лектор с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
Индивидуални консултации с лектора.
Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
Лекционни и презентационни материали.
Папка с листа за писане и химикалка.
2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 14 февруари 2020 г. включително.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.