Семинар „Актуални промени в закона за обществените поръчки. Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на ЦАИС ЕОП“

Приключило

26 март 2020

София

Семинар „Актуални промени в закона за обществените поръчки. Възлагане и участие в обществени поръчки по ЗОП и ППЗОП при действие на ЦАИС ЕОП“

Дата:

26 март 2020, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, София, гр. София, бул. Христо Ботев № 69.

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛИСТА Трейнингс

За събитието

Актуалност на темата

В края на 2019 г. процесите, свързани с възлагането на обществени поръчки в страната преминават към нов етап в своето развитие. Широко използваните електронни средства за комуникация са на път да се превърнат в стандарт и в тази област. Новата нормативна уредба на обществените поръчки от 2016 г. постави основите на електронизацията на поръчките, но с отлагателно действие. Три години по-късно правните норми са актуализирани във връзка с предстоящото поетапно въвеждане на изцяло електронно възлагане на обществени поръчки.

 

Ползата от семинара

Чрез предлагания семинар лицата, ангажирани с възлагане на обществени поръчки ще се запознаят в детайли с новите положения в нормативната база в тази област.
Семинарът ще бъде посветен на практически въпроси, свързани с началото на действие на централизираната електронна платформа за обществени поръчки – ЦАИС ЕОП, считано от 01.11.2019 г.

По време на семинара ще бъдат представени нагледно активните модули на ЦАИС ЕОП.

Ще бъдат обхванати най-важните аспекти по регистрация в платформата, разпределение на ролите, подготовка и обявяване на обществена поръчка, подаване на оферти, работа на комисията, сключване на договор и електронно фактуриране.
Темите от програмата ще представляват интерес както за възложителите на обществени поръчки и техните експерти, така и за стопански субекти, участващи в обществени поръчки.
По време на дискусиите участниците ще имат възможност да отправят конкретни въпроси, да споделят добри и лоши практики и да обменят ценен опит.
Ще бъдат разгледани казуси, което ще допринесе за повишаване практическите умения на лицата, заетите с прилагане на тази материя.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 185 лв. без ДДС (222 лв. с ДДС) за един участник и 165 лв. без ДДС (198 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до края на месец януари 2020 г., получавате 20 лв. отстъпка от горепосочените такси.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

  • Лекционни и презентационни материали.
  • Папка с листа за писане и химикалка.
  • Индивидуални консултации с лектора.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • 2 кафе-паузи, включващи: кафе, чай, вода и дребни сладки.
  • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
  • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 23 март 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.