Семинар „Защита на личните данни съгласно регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR. Актуална практика на КЗЛД. ИТ аспекти на защита на личните данни.“

Приключило

20 февруари 2020

София

Семинар „Защита на личните данни съгласно регламент (ЕС) 2016/679 – GDPR. Актуална практика на КЗЛД. ИТ аспекти на защита на личните данни.“

Дата:

20 февруари 2020, четвъртък

Час:

09:15 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Метрополитън Хотел, София, гр. София, бул. Цариградско шосе №64

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛИСТА Трейнингс

За събитието

Актуалност на темата

С влизането в сила на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR), през май 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, се въвежда единна правна рамка, която ще уеднакви законодателството, защитаващо личните данни на европейските граждани. Регламентът се прилага, задължително, след 25 май 2018 г. и има за цел да улесни свободното движение на лични данни в ЕС и извън него, като осигури механизми за защита от нарушаване на неприкосновеността на личните данни.
В семинара ще бъдат разгледани последните промени в ЗЗЛД, всички нормативни изисквания за управление на личните данни, актуална практика на Комисията за защита на личните данни, както и ИТ аспектите на защита на личните данни.

 

Такси за участие в семинара

Таксата за участие е 230 лв. без ДДС (276 лв. с ДДС) за един участник и 210 лв. без ДДС (252 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

ВАЖНО: Всеки участник в семинара получава ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс. Ваучерът е валиден за следващите 12 месеца.

 

Таксата за участие в семинара включва

  • Лекционни и презентационни материали.
  • Папка с листа за писане и химикалка.
  • Индивидуални консултации с лектора.
  • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
  • 1 кафе-пауза, включваща: кафе, чай, вода и дребни сладки.
  • Издаване на Сертификат за преминато обучение по темата.
  • Ваучер с отстъпка от 20 лв. за следващо обучение на АЛИСТА Трейнингс за следващите 12 месеца.
  • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Сертифициране

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Регистрация

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния семинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за семинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД, ЕИК: 204951773
Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)
BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 17 февруари 2020 г.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При изчерпване на местата в залата, заявки за семинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.