Уебинар „Актуални промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“

Приключило

8 април 2021

Online

Уебинар „Актуални промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“

Дата:

8 април 2021, четвъртък

Час:

09:00 - 13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

+359898929402, E-Mail

Организатори:

АЛИСТА Трейнингс

За събитието

Актуалност на темата:

Уебинарът ще засегне последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в т.ч. промените обнародвани в ДВ, бр. 105 от 11 декември 2020 г. и промените от 1 юли 2020 г.

Обучението ще разгледа промените, засягащи задължителното докладване на трансграничните данъчни схеми, като тук ще бъдат включени: обхвата на докладването; задължените лица; понятието „Трансгранична данъчна схема“; Теста за основната цел (Principle purpose test); санкциите и др.

На семинара ще бъдат разяснени новите моменти в ревизионния процес:

 

 • определянето на органи по приходите за извършване на проверки и ревизии извън териториалната им компетентност;
 • назначаването на особен представител на юридически лица;
 • документите на технически носител и експертизи;
 • ролята на електроните документи в процеса по ДОПК.

Ще бъдат представени и последните промени в принудителното изпълнение на публичните задължения, а именно:

 

 • основанията за спиране на абсолютната погасителна давност;
 • запора върху платежни сметки;
 • обявяването на недействителни спрямо НАП на действия и сделки;
 • погасяването на публичните задължения, установявани от други органи, но събирани от НАП.

Обучението ще разгледа и промените в ДОПК, свързани с „Особените производства“:

 

 • процедурата за оттегляне на издадено удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство;
 • фискалния контрол при складиране „до поискване“ на стоки с висок фискален риск;
 • глобите и имуществените санкции при неспазване на процедурата за прилагане на СИДДО – нови моменти.

 

Такси за участие в уебинара:

Таксата за участие е 90 лв. без ДДС за един участник и 80 лв. без ДДС за участник при двама или повече участници от една организация.

 

Таксата за участие в уебинара включва:

 • Полудневно специализирано обучение.
 • Презентиране на материята от лектор с висока и доказана експертиза в областта, с богат теоретичен и практически опит.
 • Лекционни и презентационни материали.
 • Индивидуални консултации с лектора.
 • Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
 • Издаване на специализиран Сертификат.
 • Възможности за последващо сътрудничество и осигуряване на обучения на преференциални цени.

 

Сертифициране:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

 

Използване на платформата:

Он-лайн обученията (уебинарите) провеждани от АЛСАС ЕООД, се организират през електронната платформа ZOOM, която е изключително лесна за използване.

За да се присъедините и участвате в он-лайн обучението, трябва в деня и часа на обучението да кликнете на линка, който ще сме Ви изпратили по имейл в деня преди обучението и да следвате инструкциите.

Платформата позволява участие в он-лайн обучението през Вашия стационарен или преносим компютър (лаптоп), таблет или мобилен телефон. Единственото изискване е налична връзка с Интернет и аудио периферия за възпроизвеждане на звук (тонколони, слушалки, вграден говорител или др.). Платформата може да бъде инсталирана като приложение (програма) на Вашето устройство, или може да бъде ползвана директно през браузър, без необходимост от инсталация.

По време на он-лайн обучението ще имате възможност да чувате и виждате всичко, което лекторът предлага на Вашето внимание, като при желание от Ваша страна, може да се включите с видео или аудио излъчване от Вашето устройство или да използвате он-лайн чат прозореца в приложението по време на самото обучение.

Ако нямате достъп до Интернет, можете да участвате в он-лайн обучението и през телефон, като наберете определен номер и въведете с тонален сигнал предварително предоставено Ви ID.

 

Технически изисквания за използване на платформата:

 • Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
 • Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

 

Регистрация:

Регистрация за участие може да направите като попълните регистрационната форма на нашата интернет страница alista.bg. Трябва да изберете конкретния уебинар, като след потвърждение от страна на АЛИСТА Трейнингс за регистрацията Ви за уебинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

 

Получател: АЛСАС ЕООД,

ЕИК: 204951773

Банка: „Юробанк България“ АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

 

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочения от Вас имейл.

 

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 06 април 2021 г.

 

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитет на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.

 

Програма на уебинара:

09:00 – 09:15 – Регистрация на участниците и откриване на уебинара.

09:15 – 11:15 Панел 1

Промени в ДОПК от 01 юли 2020 г., засягащи задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми:

 • Обхват на докладването
 • Задължени лица
 • Трансгранична данъчна схема
 • Тест за основната цел (Principle purpose test)
 • Санкции

Промени в принудителното изпълнение на публичните задължения:

 • Основания за спиране на абсолютната погасителна давност
 • Запор върху платежни сметки
 • Обявяване на недействителни спрямо НАП на действия и сделки
 • Погасяване на публичните задълженията, установявани от други органи, но събирани от НАП

Дискусия – въпроси и отговори.

11:15 – 11:30 – Почивка

11:30 – 13:30 Панел 2

Нови моменти в ревизионния процес:

 • Определяне на органи по приходите за извършване на проверки и ревизии извън териториалната им компетентност
 • Назначаване на особен представител на юридически лица
 • Документи на технически носител и експертизи
 • Роля на електроните документи в процеса по ДОПК

Особени производства:

 • Процедура за оттегляне на издадено удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство
 • Фискален контрол при складиране „до поискване“ на стоки с висок фискален риск
 • Глоби и имуществени санкции при неспазване на процедурата за прилагане на СИДДО – нови моменти

Дискусия – въпроси и отговори.