EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 13-22.12.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 13-22.12.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 24 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Семинар „Маркетинг на съдържанието“, София, 28.01.2020 г.


13.12.2019 г. (петък)

Обучение „ACCA Diploma in IFRS (DipIFR) Face-to-Face Preparation Courses at PwC’s Academy Bulgaria“, София (13.12.2019 – 18.05.2020 г.)

Семинар по ЗОДОВ – Претенции за обезщетения за вреди, причинени от държавата, които се разглеждат от общите съдилища по реда на ЗОДОВ. Проект за ЗИД на ЗОДОВ – претенции за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС – материални и процесуални въпроси., София

Безплатен семинар за Excel, Пловдив

Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели, София

Семинар „Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти“, София


14.12.2019 г. (събота)

Събитие „AI BootCamp Bulgaria 2019“, София

Уъркшоп: Креативно мислене, София

Ден на отворените врати в IT STEP 14 декември, София

Лекция „Има ли значение размерът при фотоапаратите?“, София

Всички събития от деня може да видите тук (7 събития)


15.12.2019 г. (неделя)

ЕФЕКТИвна, а не ФИКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ – уъркшоп за усвояване на ефективни комуникационни умения, София


16.12.2019 г. (понеделник)

Обучение „SPC (Statistical Process Control)“, София

Семинар „Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2019 г.“, София (16-17.12.2019 г.)

Digital Storytelling for Impact Forum, София (16-17.12.2019 г.)


17.12.2019 г. (вторник)

Семинар „Актуална практика и казуси по прилагане на ЗДДС. Коментар на промените 2020 г.“, Разград

Creative Storytelling | уъркшоп с Димитър Узунов, София


18.12.2019 г. (сряда)

Семинар „Актуална практика и казуси по ЗДДС. Коментар на промените от 01.01.2020 г.“, Велико Търново

Обучение „EЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – СИСТЕМА ЦАИС ЕОП“, София

Събитие „See It Be It Talks: Women and Choices“, София


19.12.2019 г. (четвъртък)

Семинар „Пловдив: ПРОМЕНИ В ЗДДС – 2020, КАЗУСИ И ПРИМЕРИ ОТ ПРАКТИКАТА“, Пловдив

Целодневнa работилница „Master Sales Academy“, София


21.12.2019 г. (събота)

Събитие „E-commerce Regulations“, София (21.12.2019 г. – 11.01.2020 г.)


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.