Семинар по ЗОДОВ – Претенции за обезщетения за вреди, причинени от държавата, които се разглеждат от общите съдилища по реда на ЗОДОВ. Проект за ЗИД на ЗОДОВ – претенции за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС – материални и процесуални въпроси.

Приключило

13 декември 2019

София

Семинар по ЗОДОВ – Претенции за обезщетения за вреди, причинени от държавата, които се разглеждат от общите съдилища по реда на ЗОДОВ. Проект за ЗИД на ЗОДОВ – претенции за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС – материални и процесуални въпроси.

Дата:

13 декември 2019, петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебен център на НЦЮО, ет.3, офис 9, София, ул. Твърдишки проход 23

За контакти:

Иглика Ганева, 028185881, 028185858, E-Mail

За събитието

Претенции за обезщетения за вреди, причинени от Държавата, които се разглеждат от общите съдилища по реда на ЗОДОВ.

Проект за ЗИД на ЗОДОВ – претенции за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС – материални и процесуални въпроси.

 

гр. София, Учебен център на ул. „Твърдишки проход“ 23, ет. 3. Офис 9

На 13.12.2019 г., петък, от 9:30 до 17:30 часа

 

Лектори:

Таня Куцарова – съдия във Върховен административен съд

Стефан Кюркчиев – съдия в Софийски градски съд

 

ПРОГРАМА

Регистрация от 9:00 до 9:30 часа

9:30 – 11:00 часа

–   Отговорност на държавата  за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия, причинени при  или по повод изпълнение на административна дейност. Материалноправни аспекти на отговорността. Развитие на съдебната практика.

–   Процесуалноправни аспекти на отговорността.   Съдебна практика  по спорни въпроси на правоприлагането.

Лектор: съдия Таня Куцарова

 

11:00 – 11:30 часа – Кафе пауза

 

11:30 – 13:00 часа

–   Отговорност на държавата за вреди, причинени на лишените от свобода и задържаните под стража. Отговорност на  държавата за вреди от нарушаване правото на ЕС. Сравнителноправен анализ. Материалноправни и процесуални  аспекти.

–   Законодателни изменения на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Лектор: съдия Таня Куцарова

 

13:00 – 14:00 часа – Обедна почивка

 

14:00 – 15:30 часа

–      Подведомственост на споровете основани на ЗОДОВ на гражданските съдилища. Процесуални особености при  разглеждането на споровете по ЗОДОВ пред гражданските съдилища. Процесуална легитимация на ответника и процесуална субституция /Тълкувателно Решение № 5 от 15.06.2015 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г., ОСГК на ВКС/; Такси и разноски в производствата по чл. 2, 2а и 2б от ЗОДОВ и приложно поле на Тълкувателно Решение № 7 от 16.11.2015 г. по тълкувателно дело № 7/2014 г., ОСГК на ВКС;

Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

 

15:30 – 16:00 часа – Кафе пауза

 

16:00 – 17:30 часа

–      Общи и специални фактически състави на отговорността на държавата: Отговорност за дейност на правозащитните органи – чл.2 от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество – чл. 2а от ЗОДОВ; Отговорност за дейност на органите на съдебната власт, включително и за нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок – чл. 2б от ЗОДОВ; Проект за ЗИД на ЗОДОВ – претенции за обезщетения на вреди, причинени от нарушаване на правото на ЕС от държавата и общините. Особени хипотези на реализиране на отговорност – във връзка с прилагането на т.2, 3. 5, 6 и 7 от Тълкувателно Постановление № 2/2014г. от 15.05.2015 г. на ОСГК на ВКС и Първа и Втора колегия на ВАС.

Лектор: съдия Стефан Кюркчиев

 

* В края на курса участниците ще получат сертификат за участие.

 

Цена до 2.12.2019 г. – 210 лв. /Цената е без ДДС/.

Цена след 2.12.2019 г. – 240 лв. /Цената е без ДДС/.

За всеки втори участник от една и съща организация цената е с 5% отстъпка.

 

Цената включва: лекции, помагала, две кафе паузи, обяд

Записването за участие е до 10.12.2019 г. или до изчерпване на местата в залата.

Регистрирайте се за участие чрез формата за записвания на нашия сайт https://ncle.bg или като се свържете с нас чрез тел.: 02 818 58 81; 02 818 58 58,

факс 02 818 58 59, мейл: office@ncle.bg или office@ecovis.bg

Лица за контакт: Иглика Ганева и Мариета Гинкова

 

Плащанията може да извършите по банков път:

„ЕКОВИС ХОЛДИНГ ГРУП БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ОББ АД

BIC: UBBSBGSF; IBAN BG19 UBBS 8002 1040353240

или в брой в офиса на фирмата:

Адрес: 1404 София, ул.”Твърдишки проход” 23, ет.3, офис 10-11