Обучение „SPC (Statistical Process Control)“

Дата:

16 декември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

SPC е удобен и многоцелеви инструмент за оползотворяване на информацията, съдържаща се в наличните или достъпни данни – и за нуждите на оперативния, и на стратегическия мениджмънт. Умението да „разчитаме“ и разбираме информацията в данните, които получаваме постоянно и отвсякъде, ни помага да вземаме по-адекватни и по-верни решения. SPC се използва не само в автомобилостроенето, но и във всички сфери на човешка активност, в които се генерират данни, чиято представителност и достоверност е достатъчна за извеждане и проверка на статистически хипотези относно стойностите или зависимостите на тези данни.

Семинарът по SPC е подходящ за ръководители и специалисти от индустрията и реалния сектор.

Освен че е основен методически арсенал на мениджърите и специалистите по осигуряване и контрол на качеството, SPC помага на конструкторите и изпитателите, на технолозите и индустриалните инженери, на ремонтния персонал, на търговците, логистиците и байерите, на икономистите и финансистите, на всички хора, които анализират данни и търсят зависимости.

Не са нужни знания по статистика или алгебра по-високи от тези, необходими в ежедневието.

В този семинар ще говорим на понятен език. Ще търсим примери от Вашата практика. Ще предложим решения, които да Ви помогнат да приложите наученото за SPC, веднага.

Обучението е фокусирано върху:

оценка на важността на добре структурираната и годна за използване информация;
кога и защо да прилагаме статистически методи за управление на процеси;
как да прилагаме подходящия статистически метод във всяка ситуация;
представяне на данни и резултати от анализи (чрез таблици, графики, диаграми) и още.

АУДИТОРИЯ

Мениджъри и специалисти по осигуряване и контрол на качеството

АКЦЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Оценка на важността на добре структурираната и годна за използване информация
Избор на подходящ статистически метод във всяка ситуация
Прилагане на статистически методи за вземане на решения
Представяне на данни и резултати от анализи (чрез таблици, графики, зависимости)

ТЕМАТИКА

Тема 1: Припомняне на класическите методи за взимане на решениеДиаграми на процеса
Чек листове
Хистограми
Парето анализ
Причинно-следствена диаграми на Ишикава
Контролни карти

Тема 2: Ще се задълбочим в контролните карти, как да ги четем. Кога, какви контролни карти са ни необходими
Кои параметри
Кога имаме проблем
Кога наближава проблем
Кога проблемът е отминал наистина
Кога има промяна в процеса
Кога да очакваме проблем, кога да вземем мерки

Тема 3: Входящ контрол – партидата приемлива ли е, или не?
Когато имаме количествени параметри – примерно брой съответстващи елементи
Когато имаме качествени параметри – примерно категории като има/няма, цвят

Тема 4: Методи при разработване или подобряване на продукт
FMEA – анализ на отказите, как се получават и какво причиняват
Планиране на експеримента
Построяване на регресионен модел
Оптимизация и намиране на най-добрите параметри на процеса

Тема 5: Какво може и какво не може да се постигне с SPC?
Заключителна дискуси
Затова в този курс ще говорим на понятен език. Ще търсим примери от Вашата практика. Ще предложим примери, които да Ви помогнат да приложите наученото за SPC, веднага