EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 5-14.07.2019 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 5-14.07.2019 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 24 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Форум „Работодателската марка INSIDE-OUT“, Пловдив, 9.07.2019 г.


05.07.2019 г. (петък)

Обучение „Ефективно взаимодействие управител – счетоводител“, София

Семинар: „ПРАКТИКА ПО ЗАКОНА ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ ЗА ВРЕДИ. ПРОМЕНИ В ЗОДОВ“, София

Strategy for Competitive Advantage Course, София (05.-06.07.2019 г.)

Релакс творческо парти „Шити сърца с лавандула“, София


08.07.2019 г. (понеделник)

Събитие „Ден на ПР специалиста“, София

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние, Пловдив (08.-12.07.2019 г.)

Обучение „ACCA Financial Reporting (FR, F7) Face-to-Face preparation course“, София (08.07.-24.08.2019 г.)


09.07.2019 г. (вторник)

Практическо обучение по Закона за мерките срещу изпирането на пари, София

Събитие „Doing Business in Southeast Asia“, София

Форум „Работодателската марка INSIDE-OUT“, Пловдив


10.07.2019 г. (сряда)

Годишни награди b2b Media Annual Awards 2019, София

Семинар „Езикът на Тялото“, София

Обучение  „How to accelerate your digital marketing career“, София

Семинар „Новият МСФО 16 Лизинг и промени в други МСФО, приложими за 2019 г.“, София


11.07.2019 г. (четвъртък)

Обучение „Длъжностни лица по защита на личните данни“, София

BRAND talks: Мисия Любима марка – first branding conference, София

Събитие „Smart Startups Use Analyst Relations for Growth Hacking“, София

Семинар „НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА”, София


12.07.2019 г. (петък)

Семинар „Свободен шеф“, София

Обучение „ISO 31000:2009 – Управление на риска. Принципи и указания“, Пловдив

Семинар „IT Talks: Start with Why“, София

Семинар „Продажбени умения“, София


13.07.2019 г. (събота)

Интензивен практически семинар ❝Как да се справим с паническите атаки❞, София


14.07.2019 г. (неделя)

Уъркшоп „The Innovation Challenge“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.