Обучение „Длъжностни лица по защита на личните данни“

Дата:

24 септември 2019, вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

КАКВО ОЩЕ ЩЕ НАУЧИТЕ

*практическа реализация на защита на правата на субектите на данни, заявленията за права и задълженията на администратора и обработващия лични данни;
*по-добро разбиране за прилагането на законовите, подзаконовите и нормативни модели, правила и стандарти;
*увереност в основните концепции и принципи на поверителност и законови изисквания за обработка и прехвърляне на данни;
*практически опит за прилагане на документи и концепции и за най-добрите практики в областта на защита на личните данни;
*квалификация, за да дейности в организацията за да има устойчивост с управлението на личните данни, спрямо Регламента.

АУДИТОРИЯ

Този курс е предназначен за всеки, чиято работа е свързана с обработката на лични данни, особено ДЛЗЛД в публичния сектор и институции, агенции и органи, включително:

Управители
Юристи и адвокати
Финансисти
Служители по защита на данните
IT служители
Служители по човешки ресурси
Консултанти и одитори по сигурност на информацията
Всеки, който използва, обработва и поддържа лични данни, независимо от позицията в която е, спрямо регламента