Семинар „НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА”

Приключило

11 юли 2019

София

Семинар „НОВ ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА”

Дата:

11 юли 2019, четвъртък

Час:

09:00 - 12:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Novotel Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

По време на семинара подробно разгледан ще бъде новият Закон за защита на търговската тайна, обнародван в ДВ бр. 28 от 05.04.2019. Участниците ще бъдат детайлно запознати с института на търговската тайна и основните нормативни актове, които го уреждат. Разяснени ще бъдат понятието за търговска тайна и специфичните понятия и институти в Закона за защита на търговската тайна и в (ЕС) 2016/943. Направен ще бъде и анализ на значението и приложението в практиката.

 

Разгледани ще бъдат още както съществуващите и потенциалните мерки на защита, така и санкциите при нарушаване на търговската тайна. На участниците ще бъдат дадени практически съвети за ефективно използване на института на търговската тайна. Спецификите относно защитата на ноу-хау („know-how“)също ще бъдат подробно разяснени, като същевременно ще бъде направен стрес тест за защита на ноу-хау.

 

Лектор на семинара ще бъде:

– МАРИН ДРИНОВ – адвокат, CMS Sofia

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 15 юни – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 15 юни – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 5 юли 2019 г.