3CON е агенция за интегрирани маркетингови комуникации. Създадена през 2004г. тя се придържа към концепция, ориентирана към клиента и базирана на диалог. В портфолиото си агенцията има реализирани успешни маркетинг и комуникационни кампании, които обединяват използването на всички елементи от комуникационния микс – връзки с обществеността (PR, спонсорство), директен маркетинг, реклама, организиране на специални събития и активности за популяризиране на продукти или услуги.

Контакти

София

Тел: 088 241 5611