EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 28.02-8.03.2020 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 28.02-8.03.2020 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 17 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Практически форум „Пътят на предприемача“, София (29.02.2020 г.)

Конференция “The PR animal of the future”, София (5.03.2020 г.)

Направете вашите успешни бизнес събития и обучения заедно с ИНТЕРПРЕД-СТЦ София!


28.02.2020 г. (петък)

Семинар „Реализация на публични политики, законодателство и управление в областта на енергийната ефективност“, Стара Загора

Бизнес тренинг Employer Branding-Applied Magic® – Привличане и задържане на правилните хора, София

Обучение „5S System {Lean Production Tools}“, София

Всички събития от деня може да видите тук (5 събития)


29.02.2020 г. (събота)

Практически форум „Пътят на предприемача“, София

Ден на отворените врати в IT Step, София


2.03.2020 г. (понеделник)

Курс Linux Professional Institute 101-500 за ниво LPIC-1, София (2-25.03.2020 г.)


5.03.2020 г. (четвъртък)

21-ва конференция по е-управление „ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО Е-УПРАВЛЕНИЕ“, София

Конференция “The PR animal of the future”, София


6.03.2020 г. (петък)

Обучение „Седемте основни стъпки в продажбите“, София

Обучение „Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. Практически и правни проблеми на обществените поръчки“, София

Семинар „Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгласно Наредба № РД -07-2“, София

Обучение по Закупуване и умения за водене на преговори, София (6-7.03.2020 г.)

Обучение „ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ. Нови правила за документиране на сделки между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“, София


7.03.2020 г. (събота)

Сертификационен курс „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“, София (7.03-7.06.2020 г.)

Професионален курс по Графичен дизайн, София (7.03.2020 – 7.03.2021 г.)


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития

КУПЕТЕ ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ КАЧЕСТВЕНИ БИЗНЕС СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ С EVENTSPRO.BG ВИДЕО
КУПЕТЕ ВИДЕО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ КАЧЕСТВЕНИ БИЗНЕС СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ С EVENTSPRO.BG ВИДЕО