Обучение „Седемте основни стъпки в продажбите“

Приключило

4 юни 2021

София

Обучение „Седемте основни стъпки в продажбите“

Дата:

4 юни 2021, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София, ул.Росарио 1

За контакти:

Борислава Монева, 02 860 15 77, 02 860 16 65, E-Mail

За събитието

Решаваща роля за успеха на Вашата фирма играят качеството на обслужването на Вашите клиенти и силата на продажбения Ви екип. Чрез продажбено обучение и тренинг можем да Ви помогнем значително да увеличите оборота си и да си отговорите на следните въпроси:

Как да намерите повече нови клиенти?
Как да се подготвите за посещението при клиента?
Как да планирате посещенията при клиентите?
Как да обвържете още по-силно съществуващите и бъдещите клиенти?
Как да създадете и да поддържате контактите с клиентите?
Как да използвате телефона в продажбите
Как да задавате въпроси?
Как да аргументирате?
Как чрез презентации, промоции и мърчандайзинг да продавате повече?
Как да обработвате възражения?
Как да обработвате оплаквания и рекламации?
Как успешно да приключите продажбата?
Как да мотивирате клиентите и себе си?