EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 20-29.11.2020 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 20-29.11.2020 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 27 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Семинар „Годишно данъчно приключване 2020“, Онлайн, 25-26.11.2020 г. – Практически опит от най-добрите специалисти

Digital Annual Summit 2020, Онлайн, 26.11.2020 г. – Работа и живот в дигитална среда


20.11.2020 г. (петък)

Денят на Бернайс 2020, Онлайн (20-21.11.2020 г.)

Обучение „Ефективна работа с Дистрибутори“, София

Онлайн обучение „Практика по прилагането на АПК, ЗОДОВ и ЗАНН“, Онлайн

Всички събития от деня може да видите тук (5 събития)


23.11.2020 г. (понеделник)

Workshop for Ideas, Онлайн (23-26.11.2020 г.)

Продължаващо обучение по ЗМИП, София (23-24.11.2020 г.)

ONLINE LIVE – Обучение „Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification“, София (23-24.11.2020 г.)


24.11.2020 г. (вторник)

Бъдещето на парите – Трети банково-финансов форум, Онлайн

Хибридна конференция „Преходът към зелена икономика и заетост в България – посока, цели, политики, възможности и предизвикателства“, Онлайн


25.11.2020 г. (сряда)

Семинар „Годишно данъчно приключване 2020“, Онлайн (25-26.11.2020 г.)

HR & Leadership Forum 2020: Leadership in times of crisis, Онлайн

Основи на работата с Tableau – онлайн обучение, Онлайн (25-27.11.2020 г.)

Комбиниран онлайн – присъствен семинар „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, Осигуряване“, Онлайн (25-27.11.2020 г.)

Онлайн обучение „Работа с ЦАИС ЕОП“ – за Възложители на обществени поръчки, Онлайн


19.11.2020 г. (четвъртък)

ONLINE LIVE – Обучение „ACCREDITED PRINCE2® FOUNDATION CERTIFICATE PROGRAMME“, Онлайн

Travel Expo 2020, 26-27.11.2020 г.

Webinar Практическо ценообразуване – ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ, София

Курс „Анализ и управление на фирмените разходи“, Онлайн


27.11.2020 г. (петък)

7-ма годишна конференция на Капитал „Иновации и добри практики в здравния сектор“ – I-ва част, Онлайн

Обучение „Умения за презентиране“, Онлайн

LinkedIn Masterclass with Philip Calvert, Онлайн

Процес За Ефективно Разрешаване На Бизнес Проблеми, София

Онлайн курс „Стани добър журналист, каквото и да ти струва това“ с Георги Милков, Онлайн


28.11.2020 г. (събота)

Обучение „Емоционална интелигентност“, София

Онлайн курс „Инфлуенсър Маркетинг“ с Ния Коцева, Онлайн


29.11.2020 г. (неделя)

Обучение „Емоционална пластичност“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития