EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 18-27.09.2020 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 18-27.09.2020 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 14 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: E-Commerce Annual Summit 2020, 24.09.2020 г., София, гледай Онлайн на преференциална цена –  с партньорството на EventsPRO.bg!

Вземи участие в eCommCongress&Expo 2020 – Шеста годишна конференция и експо за електронна търговия, 1.10.2020 г., София


18.09.2020 г. (петък)

Обучение „Умения за мотивация и ангажираност на служителите“, София

Уебинар „Кризисни комуникации в ИТ сектора – навън и навътре“, Онлайн


19.09.2020 г. (събота)

Семинар „Организация и планиране на сватби и събития“, София (19-20.09.2020 г.)


23.09.2020 г. (сряда)

ONLINE LIVE – Обучение „PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP®)/CAPM® EXAM PREPARATION“, Онлайн (23-26.09.2020 г.)


24.09.2020 г. (четвъртък)

Годишна конференция за онлайн маркетинг и търговия – D4P 2020, Пловдив (24-25.09.2020 г.)

Как да преминем от offline към online обучения? Дискусионна среща, София

E-Commerce Annual Summit 2020, София

Обучение „БДС EN ISO/IEC 17025:2018. Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)“, Онлайн

Семинар „Управление на екип и управление на отдел / дирекция“, София

Обучителен Семинар „ЕФЕКТИВНИ БИЗНЕС СРЕЩИ“, Пловдив


25.09.2020 г. (петък)

Семинар „Практическо приложение на PSD2 и ЗПУПС“, София

Уебинар „Актуални въпроси на трудовото законодателство“, Онлайн


26.09.2020 г. (събота)

Advanced Social Media Masterclass, София

Програма „НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ – как да комуникираме с агресивните“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития