Дата:

19 октомври 2023, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Будапеща, София, ул. Будапеща 92

За контакти:

Манол Атанасов, 0 882 081 166, 0 888 013 888, E-Mail

За събитието

Управление на екип и управление на отдел / дирекция е самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: „Академия за лидери – бизнес ръководители“.

Една отличаваща екипа черта, от отдела (група хора), е наличието на споделена обща цел.  Всеки мениджър мечтае отделът или дирекцията, която ръководи да е екип.  Но в реалния бизнес мечтите рядко се сбъдват – колкото по-многоброен е отделът (дирекцията), толкова по-малка е вяроятността да се създаде един екип (в такава ситуация се стремим да създадем няколко екипа, но възникават различия между тях…).  Преобладаващата част от новоназначените ръководители нямат опцията да заменят неподходящи настоящи членове на отдела, с цел да създадат екип, и са принудени да правят компромиси с величината на поставяните бизнес цели, най-вече в областта на иновациите и подобряване на процесите.  В тази линия на разсъждения, ръководето на екип е по-лесно от управлението на отдел (дирекция).

Семинарът „Управление на екип и управление на отдел (дирекция)“ има за фокус три основни теми: изграждане на екип, управление на отдел (дирекция) и изграждане на доверие.  Ударението е поставено върху човешките взаимоотношения и техниките за тяхното направляване в посока постигане на по-високи резултати от отдела (дирекцията), в дългосрочен аспект.

Линк към програмата на тренинга: https://konsultacii.eu/events/upravlenie-na-ekip/