Семинар „Практическо приложение на PSD2 и ЗПУПС“

Приключило

25 септември 2020

София

Семинар „Практическо приложение на PSD2 и ЗПУПС“

Дата:

25 септември 2020, петък

Час:

9:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Витоша, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъде разгледан правният режим на платежните услуги, съгласно PSD2 (Директива (ЕС) 2015/2366 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за платежните услуги във вътрешния пазар) и Закона за платежните услуги и платежните системи.

На семинара ще бъдат обстойно разгледани и последните промени в ЗПУПС, обнародвани в Държавен вестник бр. 13, от 14 февруари 2020 г.

Подробно разяснени ще бъдат както основни понятия като „платежна услуга”, „платежна институция”, „платежна операция”, „платежна система” и „доставчик на платежни услуги”, така и приложното поле и изключенията, като представени ще бъдат услугите и дейностите, които подлежат на регулация като платежни услуги и тези, които не подлежат.

Разгледани ще бъдат и условията за осъществяване на дейността. В тази връзка акцент ще бъде поставен върху лицензионния и регистрационния режим, изискванията към дейността, свободата за установяване и свободата за предоставяне на услуги и регулаторните задължения.

Особено внимание по време на обучението ще бъде обърнато на платежните услуги. Подробно разяснение ще бъде направено по отношение на платежното нареждане, платежния инструмент, услугата по иницииране на плащане, услугата по предоставяне на информация за сметка, наличен паричен превод, директен дебит и кредитен превод. Представени ще бъдат и специалните изисквания във връзка със защитата на правата на потребителите на платежни услуги.

Семинарът е насочен както към доставчиците, така и към потребителите на платежни услуги, както и към юристи практикуващи по материята.

Лектор е адв. ХРИСТО НИХРИЗОВ – Съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Кo“ и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/psd-2-zpups/