EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 15-24.01.2021 г.

Абонирай се за EventsPRO.bg Събитиен Бюлетин

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 15-24.01.2021 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 21 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: CEO Stories #3: Дарин Маджаров и „Уча.се“, Онлайн, 20.01.2021 г.

Среща „Как се опитаха да ми хакнат WordPress сайта – анализ и последващи стъпки“, Онлайн, 20.01.2021 г.


15.01.2021 г. (петък)

Онлайн обучение: ,,Онлайн продажби – нормативни изисквания“, Онлайн

Обучение „Мениджърски умения за Мотивация и Делегиране“, София

Обучение „Управление на промяната и кризисен мениджмънт“, Онлайн

Обучение „Важни изменения в Кодекса на труда. Нови задължения на работодателите“, Онлайн


16.01.2021 г. (събота)

SoftUni Fest 2021, София (16-17.01.2021 г.)


18.01.2021 (понеделник)

Онлайн семинар „Промени в данъчното и осигурително законодателство – 2021 г. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване“, Онлайн (18-20.01.2021 г.)

Онлайн обучение: ,,Трансферно ценообразуване. Нови правила по отношение сделките между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“, Онлайн (18-19.01.2021 г.)

Уебинар „Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“, Онлайн

ОНЛАЙН Семинар „ЗДДС, ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ през 2020-2021“, Онлайн (18-19.01.2021 г.)


19.01.2021 (вторник)

Уебинар „Маркетинг на съдържанието“, Онлайн

Семинар „Новите указания в областта на финансовото управление и контрол и годишно докладване за състоянието на СФУК“, Онлайн


20.01.2021 г. (сряда)

Employer Branding REstart vol.3: Disrupted in Transformation, Онлайн

Онлайн събитие „ТОП Софтуерните Компании“ – Победителите, Онлайн

Среща „Как се опитаха да ми хакнат WordPress сайта – анализ и последващи стъпки“, Онлайн

Уебинар „Отстраняване на проблеми в семейното стопанство чрез организация“, Онлайн

Онлайн Семинар: Промени в ЗДДС за 2021 г. Актуални казуси по ЗДДС и ППЗДДС – с Валентина Василева, Онлайн

CEO Stories #3: Дарин Маджаров и „Уча.се“, Онлайн


21.01.2021 г. (четвъртък)

Курс „ВАЖНИ измения в Кодекса на труда. Сключване, изменение и прекратяване на трудовото правоотношение. Пенсиониране“, Онлайн (21-22.01.2021 г.)


22.01.2021 г. (петък)

Конференция „Е-решения за по-добро здраве“, Онлайн

ОНЛАЙН МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ за брокери на недвижими имоти, Онлайн (22.01-14.02.2021 г.)


23.01.2021 г. (събота)

Основи на електронната търговия – двумесечно онлайн обучение, Онлайн (23.01-13.03.2021 г.)


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития