Семинар „Новите указания в областта на финансовото управление и контрол и годишно докладване за състоянието на СФУК“

Приключило

19 януари 2021

Online

Семинар „Новите указания в областта на финансовото управление и контрол и годишно докладване за състоянието на СФУК“

Дата:

19 януари 2021, вторник

Час:

09:00 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева, +359 882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Финансовото управление и контрол е цялостен процес, интегриран в дейността на публичните организации, който се осъществява чрез специализирани системи, включващи политики и процедури, с които да се осигури разумна увереност, че целите на организациите са постигнати.

Изхождайки от това, Вие следва да разполагате своевременно с достоверна и актуална информация, както и с практически съвети и насоки от професионалисти с дългогодишен опит в тази област.

На предстоящия семинар ще се запознаете с особеностите и най-проблематичните теми при прилагането на система за финансово управление и контрол.