Онлайн обучение: ,,Трансферно ценообразуване. Нови правила по отношение сделките между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“

18 - 19 ян. 2021

Online

Онлайн обучение: ,,Трансферно ценообразуване. Нови правила по отношение сделките между свързани лица. Актуални промени в ДОПК“

Дата:

18 - 19 ян. 2021, понеделник - вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На обучението ще бъдат разгледани новите правила за документирането на трансферните цени.

Ще бъдат представени последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, касаещи трансферното ценообразуване, включително промените в ДОПК от м. ноември 2020 г., засягащи прилагането на правилата за трансферни цени и промените от 01 юли 2020 г., засягащи задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми.

Ще бъде показано как се изготвя документацията за трансферните цени и какви са изискванията към съдържанието и методологията на документално досие по трансферното ценообразуване.

Ще бъдат представени и общите правила и специфичните изисквания към документирането на трансферните цени.

На семинара ще бъдат разгледани детайлно методите за определяне на трансферни цени, в т.ч.:

Традиционните методи:
– Метод на сравнимите неконтролирани цени
– Метод на пазарните цени
– Метод на увеличената стойност

Нетрадиционните/транзакционни методи:
– Метод на разпределената печалба
– Метод на транзакционната нетна печалба (МТНП)

По отношение на промените в ДОПК, засягащи задължителното докладване на трансгранични данъчни схеми, ще бъдат разгледани:

– Обхвата на докладването
– Задължените лица
– Трансграничните данъчни схеми
– Теста за основната цел (Principle Purpose Test)
– Санкциите

В онлайн обучението са предвидени специални панели за въпроси и отговори по темите на уебинара.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение.

Лектор на събитието е адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – Експерт в областта на данъчното облагане

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/transferno-tzenoobrazuvane/