Уебинар „Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“

Приключило

18 януари 2021

Online

Уебинар „Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс“

Дата:

18 януари 2021, понеделник

Час:

14:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

18 януари 2021 г., 14.00 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова, експерт по данъци и осигуряване

ПРОГРАМА

1. Определяне на органи по приходите за извършване на проверки и ревизии извън териториалната им компетентност.

2. Назначаване на особен представител на юридически лица без управител.

3. Нови правила за събиране на доказателства – документи на технически носител и експертизи.

4. Процедура за оттегляне на издадено удостоверение А1 за приложимо осигурително законодателство.

5. Фискален контрол при складиране „до поискване“ на стоки с висок фискален риск.

6. Погасяване на публичните задълженията, установявани от други органи, но събирани от НАП.

7. Промени в принудителното изпълнение на публичните задължения.

Основания за спиране на абсолютната погасителна давност.
Запор върху платежни сметки.
Обявяване на недействителни спрямо НАП на действия и сделки.
8. Нови глоби и имуществени санкции.

Цена 80 лева без ДДС.  До 7 януари – 15% коледна отстъпка от обявената цена.
В цената са включени лекция и материали.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.