EventsPRO.bg е интернет портал, който събира, публикува и популяризира информация за предстоящи бизнес събития и обучения.

Контакти

София

ул. Д-р Петър Берон 6

Тел: 088 888 98 11