EventsPRO.bg е интернет портал, който събира, публикува и популяризира

информация за предстоящи бизнес събития и обучения.

Нашата мисия е да създадем и поддържаме подходяща платформа за информиране на бизнеса за интересни и подходящи събития, които могат да донесат добавена стойност за неговото развитие.

Нашата цел е публикуваната информация за бизнес събития да бъде качествена, навременна и достоверна.

Ние разчитаме на нашите потребители за публикуват информация за техните бизнес събития.