EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 19-28.06.2020 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 19-28.06.2020 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 35 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Конференция My Success “Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие на българския бизнес”, София, 2.07.2020 г.

LinkedIn Masterclass with Philip Calvert, Онлайн, 9.07.2020 г.


19.06.2020 г. (петък)

Онлайн събитие „Силата на визуалните комуникации с Маргарит Ралев“, Онлайн

Обучение „Онлайн продажби – нормативни изисквания“, Онлайн

Онлайн модулно обучение за брокери на недвижими имоти, Онлайн (19.06-21.07.2020 г.)

Всички събития от деня може да видите тук (4 събития)


21.06.2020 г. (неделя)

Курс „ЛИЧНОСТНИ ТИПОВЕ според ЮНГ“, София


22.06.2020 г. (понеделник)

Уебинар с регионалните партньори на ГБИТК в Бургас и Варна, Онлайн

Семинар „Практическо приложение на GDPR“, София

Обучение „Умения за презентиране“, София

Всички събития от деня може да видите тук (4 събития)


23.06.2020 г. (вторник)

Уебинар „Изгради онлайн присъствието си | Усъвършенствай социалните мрежи“, Онлайн

Training sessions – „In thе Limelight“3 – Трето издание!, Онлайн (23-25.06.2020 г.)

Курс „ISO 27701:2019 обучение за одитори ISMS/GDPR“, Онлайн (23-25.06.2020 г.)

Уебинар „Преди, по време и след кризата. Комуникации навън и навътре – кое е по-важно?“, Онлайн

ONLINE LIVE – Обучение „PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP®)/CAPM® EXAM PREPARATION“, Онлайн (23-26.06.2020 г.)

Обучение „Управление на времето и приоритетите в работата“, Онлайн

Всички събития от деня може да видите тук (9 събития)


24.06.2020 г. (сряда)

Онлайн форум и дискусия „Управление на лични и корпоративни финанси в условията на криза“, Онлайн

Представяне на фонд Morningside Hill, Онлайн

Семинар „Как да използвaме творческо мислене в разказването онлайн?“, Онлайн

Marketing Hype, vol. 15: Партньорство с инфлуенсъри, Онлайн

Семинар „Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Eлектронни Обществени Поръчки“ (ЦАИС ЕОП)“, Онлайн

Всички събития от деня може да видите тук (8 събития)


25.06.2020 г. (четвъртък)

SuperTalks 009: Предприемачество у нас – мит или реалност, Онлайн

Уебинар „EMAIL MARKETING за брокери“, Онлайн

Семинар „Мотивация и управление на екипи“, София


26.06.2020 г. (петък)

Investor Day and XL Bootcamp – Burgas, Бургас

Обучение „Възнаграждение, оценка на служителите и бонус модели“, София

Семинар „Финансово-правни аспекти при Онлайн магазини и Електронна търговия. Актуални изисквания на НАП, КЗП, КЗЛД и КЗК“, Онлайн

Онлайн публична лекция на Левон Хампарцумян на тема „Влияние на кризата с COVID-19 върху присъединяването на България към валутно-курсовия механизъм ERM II и еврозоната“, Онлайн

Всички събития от деня може да видите тук (4 събития)


27.06.2020 г. (събота)

Обучение за Новите реалности в управлението на проекти (Lean project management), София

Уъркшоп „НЕНАСИЛСТВЕНА КОМУНИКАЦИЯ – как да комуникираме с агресивните“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития