Обучение за Новите реалности в управлението на проекти (Lean project management)

Приключило

27 юни 2020

София

Обучение за Новите реалности в управлението на проекти (Lean project management)

Дата:

27 юни 2020, събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

-, София

За контакти:

+359 2 931 19 08, E-Mail

За събитието

През 90-те години на миналия век бяха представени редица нововъведения в управеление на проектите, включително изключително простичкият и ефективен метод на „критичната верига», който позволява значително ускоряване на изпълнението на проектите с десетки и повече проценти.

Този метод, прилаган при управление на проекти в сферата на производството, отбраната, държавната администрация, ще стане достъпен и за вас. Семинарът ще ви запознае с основните (и много често – неписани) правила за успешно водене на проекти, а също и с практическото приложение на Метода на критичната верига (CriticalChain).

 

Основни цели и теми на семинара:

1. Организация, „тънкости“, опасности и успешни решения при ръководене на проекти.

 • Какво е проект? Уникални особености на проектно-ориентираната дейност;
 • Защо проектите често се провалят и винаги закъсняват;
 • Азбучни тайни в управленето на проекти;
 • Основи на рисковия анализ в управлението на проекти;
 • За планирането и липсата му.

2. „Критичната верига“ – съвременен метод за гарантиране на успеха.

 • Значение на фактора „скорост“;
 • Главните врагове на проекта: многозадачност, „студентски синдром“, натрупване на закъснения;
 • Същност на методиката „Критична верига“;
 • Определяне на „Критичната верига“;
 • Видове буфери. Определяне на размера и мястото им;
 • Състоянието на буфера като главен индикатор за изпълнението на проекта;
 • За културните промени, или как да накараме хората да се държат адекватно.

3. Златни правила от опита.

 • Как да привлечем на своя страна когото трябва от ръководството и изпълнителите;
 • Как да избегнем конфликтите за хора и ресурси;
 • Как да следим хода на проекта, без да ни заблудят или забавят;
 • Как да работим с хората от екипа си;
 • Компромисът като грешка, или как да елиминираме конфликтите.

За кого е подходящ семинарът:

 • Висш мениджмънт на фирми с проектно-ориентирана дейност;
 • Програмни мениджъри и ръководители на проекти;
 • Ръководители на проекти и членове на екипи, работещи по проекти;
 • Членове на ключови проектни екипи;
 • Всички, които се интересуват от съвременните управленски методи.

Регистрационна такса: Регистрация и плащане преди  28.05.2020 – 165 евро +ДДС/Регистрация и плащане след 28.05.2020 – 180 евро +ДДС. Краен срок за регистрация и плащане 19.06.2020

За повече информация и регистрация, натиснете тук.