Конференция My Success “Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие на българския бизнес”

Приключило

30 септември 2020

София

Конференция My Success “Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие на българския бизнес”

Дата:

30 септември 2020, сряда

Час:

09:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

Във времена на криза, която изпитва зрелостта и потенциала ни като общество, отговорността към служителите, клиентите, околната среда и местните общности става още по-важна. При подобни обстоятелства именно разходите, свързани с подкрепа на обществото, заедно с маркетинговите разходи, са едни от най-бързо и смело орязваните.

Корпоративната социална отговорност обаче е инвестиция – в непрекъснатостта и издържливостта на бизнеса, безопасността и здравето на екипа, в заздравяване на връзките с акционерите, клиентите, доставчиците и разширяване на възможностите за иновации и растеж. КСО е това, което осмисля целта и полезността на компанията, нейното уникална стойност, проправя пътя й към дългосрочен успех и изгражда нейния добър образ на пазара и в обществото.

На конференцията My Success “Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие на българския бизнес” ще научите повече за:

– Политиките, стандартите и тенденциите в корпоративната социална отговорност;

– Как бизнесът подкрепя изпълнението на глобалните цели за устойчиво развитие и що е то отговорното бизнес поведение?

– Факторите, които определят необходимостта от стартиране на политики за корпоративна социална отговорност в рамките на организацията;

– Предизвикателствата за компаниите, които осъществяват политики за корпоративна социална отговорност;

– Ползите за бизнеса и общността от политиките за корпоративна социална отговорност;

– Интересни и полезни практически казуси на фирми, ангажирани с политики за корпоративна социална отговорност.

Конференцията и се организира със съдействието на CSR AdviceBox.

Аудитория:
100+ участника

Позиция висш мениджмънт: Собственик, Съдружник, Изпълнителен директор, Управител, Прокурист

Позиция среден мениджмънт: Директор Корпоративни комуникации, Head of Identity and Communications Department, Мениджър корпоративни комуникации, Експерт корпоративни комуникации, ПР мениджъри и експерти

Тип на организацията: производители – ХВП, фармация, тежка добивна промишленост, енергийна индустрия, ритейл, финансови и банкови институции, застрахователни компании, софтуерни компании, услуги, браншови организации и др.

Ранна регистрация. Важи до 10.06: 87 лв. без ДДС.

Стандартна регистрация. Важи след 10.06: 118 лв. без ДДС

Ранна пакетна регистрация за 3-ма души, важи до 10.06: 249 лв. Без ДДС.

Пакетна регистрация за 3-ма души, важи след 10.06: 350 лв. без ДДС.