Семинар „Практическо приложение на GDPR“

Приключило

22 юни 2020

София

Семинар „Практическо приложение на GDPR“

Дата:

22 юни 2020, понеделник

Час:

9:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк хотел Витоша, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат обсъдени текущите практически проблеми при приложението на Регламент EU 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Специално внимание ще бъде обърнато на защитата на личните данни в условията на пандемията от COVID-19.

Ще бъдат обсъдени множество казуси във връзка с ефективната защита на личните данни и ще бъдат дадени поредица от практически насоки, решения и мерки по спазване на изисквания на GDPR.

Във връзка с влиянието на пандемията от COVID-19 върху защитата на личните данни ще бъдат разгледани:

– Значението на разпространението на COVID-19 върху режима за защита на личните данни и влияние върху правата на гражданите

– Дигитализацията в условията на пандемията от COVID-19 – основни аспекти на защитата на личните данни при преминаването в дигитален режим на работа и предоставянето на онлайн услуги

– Обработване на лични данни на служители и посетители с цел противодействие на COVID-19 в предприятието (мерене на температура, попълване на въпросници за здравословното състояние, правене на тестове и др. под.).

Сред останалите теми на семинара са:

– Практическите измерения на принципите на защита на личните данни

– Отчетност – как да бъде отчетна организацията ни в съответствие с GDPR?

– Насоки за определяне ролите на страните при обработване на лични данни – администратори, съвместни администратори и обработващи личните данни

– Трансфери на личи данни извън ЕС

Защита на личните данни в дигиталния свят:

– Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране (Privacy by Default and by Design)

– Нарушение на сигурността на данните – същност и последици. Уведомяване на КЗЛД

Съгласие и прозрачност:

– Същност на съгласието. Изисквания за валидност и отчетност. В кои случаи не е нужно съгласие?

– Съгласието в трудовото право – възможни приложения

– Прозрачност – практически аспекти на правото на информираност. Изключения от задължението за информиране

Специфични случаи на обработване на лични данни:

– Цесията и защитата на личните данни

– Защита на личните данни при видеонаблюдение

Лектори на семинара са:

Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА
Сертифициран експерт на Международната асоциация на професионалистите по защита на личните данни (IAPP), съдружник в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ
Адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“, правен експерт към Фондация „Право и Интернет“

За повече информация и регистрация, моля посетете: https://expertevents.bg/seminar/praktichesko-prilozhenie-na-gdpr/