„Валдин“ ООД е консултантска компания разполагаща с екип от юристи със значителен опит в анализа и подготовката на относимия пакет от документи, необходими за внедряване изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR)
и
Закона за защита на личните данни, в т.ч. вътрешна политика, процедури, документи към тях, обучение на персонала и др.
Експертите на ВАЛДИН ООД ще Ви съдействат да направите анализ на своите вътрешни процеси, които са свързани с обработка на лични данни и да въведете нужните процедури за тяхната обработка и защита в съответствие с ОРЗД/GDPR и българското законодателство.

Компанията предлага комплексни консултантски услуги, правни консултации вкл. онлайн правни консултации. Провежда корпоративни обучения.

Контакти

Пловдив

ул. "Леонардо да Винчи" 59

Тел: 0887436734