Онлайн семинар „Електронната търговия – новата бизнес реалност. Правни аспекти и практически инструменти за растеж“

Приключило

16 май 2020

Online

Онлайн семинар „Електронната търговия – новата бизнес реалност. Правни аспекти и практически инструменти за растеж“

Дата:

16 май 2020, събота

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Online

За контакти:

Валентина Кекева, 0887436734, E-Mail

Организатори:

Валдин ООД

За събитието

“ВАЛДИН” ООД Ви кани на уебинар (онлайн семинар) като Ви представя един различен поглед върху кризата – възможност за бизнес растеж чрез преосмисляне, преструктуриране на процеси или на цялата дейност на компанията Ви чрез прилагане на специфична техника (методология) за стратегическо планиране и същевременно запознавайки Ви с правните аспекти на онлайн търговията с цел бърз “Re-START”, с минимални средства на всеки бизнес, дори още по време на самата криза.

Създадохме за нашите настоящи и бъдещи клиенти специален формат на онлайн семинар /уебинар/, с който ще Ви помогнем да приложите за своя бизнес (отдел или функция) важен инструмент за рестарт, преосмисляне и прилагане на нов подход в работата си, за да постигнете успешни и устойчиви продажби. Включихме в програмата и правни аспекти на електронната търговия, за да Ви запознаем с основните законови разпоредби на действащото законодателство, с цел частично или поетапно прехвърляне на процесите Ви в онлайн пространството. Кризата доразви нишата на електронната търговия, и ако бъдете бързи, гъвкави и подготвени (благодарение на нашите онлайн семинари), бърз “Re-START” на компанията ви може да се случи още по време на кризата, като запазите устойчивостта си и правопропорционалния си растеж и след кризата.

Вярваме и сме убедени, че електронната търговията е новата бизнес реалност и изключителна бизнес възможност.
Доверете се на професионализма на консултантите и експерти на “Валдин”и участвайте в поредното “бутиково” обучение, защото нашите обучения са изпълнени с много интерактивност, дискусии, добри практики и техники за успешно и трайно прилагане на наученото.

Водещи:

Валентина Кекева е с над 14 години мениджърски опит, от които 7 в областта на управление и развитие на Човешките ресурси като Ръководител отдел Персонал, Директор ЧР в големи производствени компании; дългогодишен тренер/лектор на програми за надграждане на меки умения – мениджърски и лидерски умения, управление на времето, изграждане на успешни екипи, търговски умения, обслужване на клиенти и др.;
Притежава над 6 години опит като Директор външнотърговски отдел в големи производствени компании, изграждане на стратегии за навлизане на нови пазари, водене на преговори с доставчици и клиенти, подготвяне на бизнес анализи и решения за преструктуриране на бизнес стратегията с цел подобряване на продажбите.
Гост-лектор на предавания на БНТ – 1 в сферата на консултиране в областта на управление на човешките ресурси и личностно развитие; сертифицирана от Училище по мениджмънт, Нов Български Университет по програма „Обучител в организациите“; сертифицирана от Институт за Управление и Развитие на Човешките Ресурси – Лондон, Великобритания (CIPD). Владее английски, френски и руски езици.

Константин Иванов е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“. Притежава над 6–годишен професионален опит в предоставянето на юридически консултации на физически и юридически лица в областта на защита на личните данни, вещното, облигационното, административното и търговското право.
Успешно е консултирал редица български и международни компании с различни сфери на дейност: производство, търговия и продажби на движими и недвижими вещи, консултантски компании, организации с нестопанска цел, образователни и учебни центрове, счетоводни, транспортни и спедиторски дружества и др.
Той има значителен опит като лектор в корпоративни обучения.
Участвал е като ръководител екип в разнообразни проекти по първоначален анализ, внедряване и последващо имплементиране на организационните и технически мерки по защита на лични данни, съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и последните промени в Закона за защита на лични данни, влезнали в сила от 26.02.2019 г., проекти свързани с електронната търговия и др.

С какво обучението на “ВАЛДИН” ООД ще добави стойност за Вас и вашия бизнес:

– Ще усвоите методиката за прилагане на важен, широкообхватен инструмент (техника), която ще Ви позволи да направите оценка на текущото състояние на организацията (функцията/отдела) Ви, за да се преструктурирате или предприемете мерки за стратегически растеж в новата бизнес реалност;
Ще се запознаете с добри примери на успешни компании, които са прилагали този инструмент за стратегическо планиране;
Ще осъзнаете важността на инструмента, който показва дали бизнесът Ви “страда” и е “болен” и да преосмислете “как да го излекувате”;
Ще Ви провокираме да обмислите и въведете в действие собствен план за преструктуриране, “Re-START или цялостна промяна на бизнеса Ви, който да приложите веднага след нашия уебинар;
Ще се запознаете с основни правни аспекти, а именно:
– основните изисквания към дружествата, предлагащи стоки и услуги в интернет пространството съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за защита на личните данни и Закона за електронните съобщения, Закон за счетоводството, Н-18 и др.
– Практически примери за добрите практики за спазване на нормативната уредба;
Права и задължения на потребителите в интернет;
   – Какви действия следва да предприемем, за да отговорим на изискванията на GDPR и Закона за защита на личните данни – постигане на съответствие с правната рамка;
– По какъв начин, законосъобразно да прилагаме директния маркетинг ;
– Санкции при неспазване на изискванията.
Теоретико-практична дискусия.

Обучението е подходящо за:

Собственици на микро, малък и среден бизнес, мениджъри висше и средно управленско ниво, управители на компании, специалисти маркетинг, специалисти в продажбите и електронната търговия и др.

Дати на провеждане:

16.05.2020 г. – 9.30-13.00 ч. /уебинар 1/
30.05.2020 г. – 9.30-13.00 ч. /уебинар 2/

Цена:

98.00 лв. – ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА вместо 120.00 лв.
88.00 лв. – при двама записани участници от една компания

За доп. информация:

email: info@valdin.org
Тел: 088 7436734
www: www.valdin.org