Безплатен уебинар: Как да приложим успешно “Закона за мерките и действията по време на извънредно положение“

Приключило

23 април 2020

Online

Безплатен уебинар: Как да приложим успешно “Закона за мерките и действията по време на извънредно положение“

Дата:

23 април 2020, четвъртък

Час:

18:00 - 19:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Online

За контакти:

Валентина Кекева, 0887436734, E-Mail

Организатори:

ВАЛДИН ООД

За събитието

Как да приложим успешно “Закона за мерките и действията по време на извънредното положение“.

Безплатен уебинар.
23-ти Април 2020 г. /четвъртък/
18.00-19.30 ч.

1. Нормативна уредба при обявено извънредно положение.
2. Как да постъпим при нарушен договор за наем?
3. Как правилно да водим преговори с Кредитор – Банка?
4. Права и задължения на Работника/Служителя и Работодателя.
5. Ограничения на основните права и свободи.
6. Въпроси и отговори.

Предлагаме ви да се включите в безплатен уебинар с лектор Константин Иванов – юридически консултант на „Валдин“ ООД.
Константин Иванов е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.
Притежава над 6–годишен професионален опит в предоставянето на юридически консултации на физически и юридически лица в областта на защита на личните данни, вещното, облигационното, административното и търговското право.
Успешно е консултирал редица български и международни компании с различни сфери на дейност: производство, търговия и продажби на движими и недвижими вещи, консултантски компании, организации с нестопанска цел, образователни и учебни центрове, счетоводни, транспортни и спедиторски дружества и др.

Той има значителен опит като лектор в корпоративни обучения.
Участвал е като ръководител екип в разнообразни проекти по първоначален анализ, внедряване и последващо имплементиране на организационните и технически мерки по защита на лични данни, съобразно дейността на дружеството, чрез изготвяне на относимия пакет от документи (вътрешни политики, процедури, документи към тях, обучение на персонала и др.) и съответните технически мерки, съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и последните промени в Закона за защита на лични данни, влезнали в сила от 26.02.2019г.

Обучението е подходящо за: мениджъри висше управленско ниво, управители и собственици на компании, мениджъри човешки ресурси, специалисти човешки ресурси и др.

За въпроси и доп. информация относно уебинара:

е-mail: info@valdin.org
тел. 0887 436734
web: www.valdin.org

След регистрация ще получите линк към платформата Zoom, чрез която ще бъде осъществен уебинара.