EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 3-12.01.2020 г.

В EventsPRO.bg Предстоящи бизнес събития, 3-12.01.2020 г. ви представяме най-интересните и важни бизнес събития и обучения за следващите 10 дни, публикувани в EventsPRO.bg I Бизнес събитията в България

Общо 6 бизнес събития и обучения за периода


Препоръчваме: Всички интересни и качествени събития през месец януари 2020 г.


08.01.2020 г. (сряда)

Семинар „Управление на времето. Планиране на дейностите. Ефективни оперативки“, София


09.01.2020 г. (четвъртък)

Семинар „Промените в Наредба Н-18. Регистриране и отчитане на продажби. Изисквания към СУПТО“, София

Обучение „Привличане и задържане на успешни служители“, София


10.01.2020 г. (петък)

Семинар „Наредба № Н-18 – отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин“, София

Курс „Система за финансово управление и контрол в учебните заведения – прилагане, задължения и практики.“, София


11.01.2020 г. (събота)

Курс „Инфлуенсър Маркетинг“, София


Ако искате и вашето събитие да бъде публикувано в EventsPRO.bg, моля изпратете информация на EventsPRO.bg Mail. Регистрираните потребители могат сами да публикуват и управляват информацията за своите събития.