Дата:

5 септември 2024, четвъртък

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Паркхотел Витоша, София, ул. "Росарио" 1

За контакти:

Манол Цветанов, 0882081166, 0888013888, E-Mail

За събитието

Управление на времето.  Планиране на дейностите.  Ефективни оперативки (вътрешно фирмени заседания) са самостоятелен модул от програмата за разгръщане на управленския потенциал: „Академия за лидери – бизнес ръководители“.

Времето е невъзобновяем ресурс – не можем да купим време, да го съхраняваме, да го даваме или вземаме назаем.  Но можем да го ползваме рационално, ефективно – защото каквото посеем днес такова ще пожънем утре. На практика, отношението към времето е отношение към собственото ни бъдеще и успехи.  Предоставяме въпросник, разкриващ доколко ефективно използваме времето си в бизнес аспект, представяме добрите практики и тенденции.

Планиране на дейностите – имам ли нужда от планиране? Ако можем да се доверим на Конфуций (551 пр.н.е. – 479 пр.н.е.):

„Който се проваля в планирането – със сигурност планира провал!“

В семинара подробно се изследват причините да отлагаме, да не планираме – представя се моделът за планиране на Бенджамин Франклин, един от Бащите-основатели на САЩ и една от най-уважаваните личности за всички времена в историята на човечеството.

Ненужното свикване или участие в зле организирани оперативки (бизнес заседания), с ниска ефективност, е четвъртият най-често срещан проблем сред мениджърите (представително изследване за САЩ).  Ще разгледаме причините, понижаващи ефективността на срещите; правилата, определящи дневния ред; модел за провеждане на ефективни бизнес заседания и чеклист.

Линк към програмата: https://konsultacii.eu/events/upravlenie-na-vremeto/