Обучение „Привличане и задържане на успешни служители“

Приключило

8 октомври 2021

Online

Обучение „Привличане и задържане на успешни служители“

Дата:

8 октомври 2021, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Работодателите се затрудняват и все по-трудно откриват необходимите им служители. Защо става така? Само заплащането ли е причината? Правилният подбор, адекватната оценка на труда, на уменията и резултатите, също са важни. А също и управленските умения на ръководния състав, работната атмосфера

Целта на обучението е:

да изясни разбирането за успешен служител;
да посочи правилните начини за търсене и подбор, както и допусканите грешки;
да формулира факторите, които са определящи за задържането на успешните служители;
да предизвика анализ и евентуални промени в  уменията на мениджмънта за ръкововодство на хора;
да посочи възможности за подобрения на съществуващите практики за взаимоотношения със служителите;
да осмисли и насочи поведението и решенията на висшия и среден ръководен състав в организацията така, че тя да е привлекателно място за работа.
Какво искат и очакват успешните служители, как да ги открием, привлечем и задържим при нас ще научите, ако участвате в това обучение

АУДИТОРИЯ

Собственици и топ-мениджъри. Членове на мениджърски екипи. Мениджъри на развойни, технически, производствени, търговски и функционални звена. Мениджъри по персонала. Мениджъри по качеството. Председатели и членове на надзорни, ръководни и експертни органи. Специалисти по анализ на бизнес-процеси и организационно проектиране

ТЕМАТИКА

предварителната подготовка;
как да открием и привлечем бъдещите успешни служители;
как да задържим успешните служители;
и още.
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

презентация;
гъвкаво и адаптивно следване на учебния материал;
съобразяване с интересите и познанията на участниците;
споделяне на характерни примери от практиката;
предизвикване на активно участие на присъстващите.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ

Персонално
Публично
Фирмено

РАБОТЕН ЕЗИК

Български

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми

Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на  тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

ЗАПИШЕТЕ СЕ