Интер Експо Център

Интер Експо Център

Адрес

София
бул. Цариградско шосе 147 Отвори в Google Maps

За локацията

ИЕЦ

Изложбеният център на София

С амбицията да бъде платформа за идеи – да представя, да генерира креативност, да вдъхновява и подтиква към активност – Интер Експо Център следва навиците и динамичния живот на бизнеса.

Съдейства за комуникация между компании и инвеститори с идеята да обърне внимaние на тясно специализираните език и тематика на отделните браншове.

Интер Експо Център не се фокусира в определена целева група, а се определя като място за креативна бизнес култура – всички участници в предприемачеството, които се развиват под неговото влияние или му влияят, развивайки се.

Една от целите на Интер Експо Център е да предостави поле за изява на българските и чуждестранните компании, които по подобаващ начин да представят своите проекти.

http://iec.bg/

http://www.linkedin.com/company/2726562?trk=tyah
http://www.youtube.com/user/InterExpoCenterSofia