ОТЛОЖЕНИ: Изложение и конференция за Югоизточна Европа „Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници (ЕЕ и ВЕ)“

Приключило

7 - 9 апр. 2020

София

ОТЛОЖЕНИ: Изложение и конференция за Югоизточна Европа „Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници (ЕЕ и ВЕ)“

Дата:

7 - 9 апр. 2020, вторник - четвъртък

Час:

10:00 - 17:30

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Интер Експо Център, София, бул. Цариградско шосе 147

За контакти:

Таня Булдеева, 032/512905, 0886/793172, E-Mail

Организатори:

Виа Експо ООД

За събитието

Изданието през 2020 г. е отложено

Изложението ЕЕ и ВЕ е платформа за изява на международни компании и водещи български фирми, предлагащи рентабилни и екологични решения за производство и потребление на енергия. Събитието е във формат „изложба-конференция” и е отворено за посещение от представители от областта на автоматизацията, инженеринга, строителството, енергетиката, различни браншове на леката и тежката промишленост, общинска и държавна администрация, ОВК, осветление, транспорт и логистика и др.

Застъпени браншове: биоенергия: пелети, бойлери, котли, биогорива, биогаз; инсталации за производство на брикети, пелети и др.; соларна енергия, фотоволтаика, вятърна енергия, съхранение на енергия; енергийна ефективност: когенерация, енергоспестяващо осветление, енергоефективна климатизация, термо помпи, интелигентно отопление и охлаждане с ВЕ, електромобилност; енергийно ефективно строителство; услуги.