ЕЛАНА е една от най-големите финансови групи от небанковия сектор в България с 25-годишен опит в развитието на новаторски продукти и услуги на българския финансов пазар. ЕЛАНА Финансов Холдинг включва: ЕЛАНА Трейдинг (инвестиционен посредник), ЕЛАНА Фонд Мениджмънт (управление на активи), ЕЛАНА Инвестмънт (консултиране европейски проекти).

Контакти

София

София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет.12

Тел: 0888396280