Онлайн семинар „Как се инвестира в акции на технологични компании“

Приключило

21 февруари 2017

Online

Онлайн семинар „Как се инвестира в акции на технологични компании“

Дата:

21 февруари 2017, вторник

Час:

18:30 - 19:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Online

За контакти:

Изабела Оронова, 02/81 000 77, E-Mail

Организатори:

ЕЛАНА Трейдинг

За събитието

Онлайн семинарът „Как се инвестира в акции на технологични компании“ разглежда спецификата на инвестиране в акции на технологични компании, като ще бъде поставен акцент върху подбора и оценката на технологичните акции, и как те да се включат в портфейлите на дългосрочните инвеститори, или да бъдат използвани за спекулативни печалби.

Ще се направи преглед на представянето на тези акции през 2016 г., както и очакванията от технологичните гиганти през 2017 г.

Ще бъдат предложени подходящите спрямо тенденциите инструменти за търговия и инвестиции.

Ще се коментират предстоящи големи първични публични предлагания в света от сектора.