Обучение „Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз и насилие в училище и детска градина. Превенция на агресията.“

Приключило

27 март 2020

София

Обучение „Задължения и отговорности на педагогическия и непедагогически персонал за предотвратяване на тормоз и насилие в училище и детска градина. Превенция на агресията.“

Дата:

27 март 2020, петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Връзки:

www.responsa.bg

За контакти:

Лияна Ковачева , 0882 272 125, E-Mail

Организатори:

Академия Респонса

За събитието

Обучението е първото по рода си, което разглежда въпроса за тормоза и агресията в училищата и детските градини едновременно от юридическа и психологическа гледна точка.

Ще разгледаме темата от правна гледна точка и какви са задълженията, които има директора и неговия екип относно превенция на агресията и тормоза в учебното заведение от правна гледна точка;

Какви отговорности носи всеки, който си позволи да прояви агресия;

Какви правомощия и възможности на работодателя за справяне с подобна ситуация; какво е поверителна информация и какви задължения имаме за опазване на личните данни в учебните заведения.

Тези въпроси са често пренебрегвани и носят множество негативи за цялото учебно заведение.

След това ще преминем през workshop за реално справяне с агресията и тормоза. Ролеви игри и реални казуси от училища и детски градини ще спомогнат за упражнение на ефективната интервенция. Поради  комплексната природа на феномени като грубиянството, кибертормоза, фините форми на емоционално и вербално насилие, всеки екип от педагогически и непедагогически специалисти се нуждае от конкретен концептуален модел, ориентиран към действено насочване на интервенциите и програмите в конкретната училищна среда.

Ще видим модели за въздействие върху факторите,  които могат да повишат риска от прояви на агресия и насилие на нивото на индивида, групата и организацията. Ще включим добри практики в училище на нивото на образователния процес и психологическото подпомагане в училище.

Обучението е одобрено със заповед РД-09-1274 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит!