Изложение „ВОДА СОФИЯ“

Приключило

5 - 7 апр. 2016

София

Изложение „ВОДА СОФИЯ“

Дата:

5 - 7 апр. 2016, вторник - четвъртък

Час:

10:00

Достъп:

Свободен

Място:

Интер Експо Център, София, бул. „Цариградско шосе“ 147

За контакти:

+35929655205 , +35924013205, E-Mail

Организатори:

Интер Експо Център

За събитието

ВОДА СОФИЯ  е единствено по рода си бизнес изложение във водния бранш в страната, посветено на проблемите за рационално използване на водата, водната инфраструктура, устойчивото управление на рисковете от наводнения и други природни бедствия, както и приложението на съвременните информационни и  комуникациионни технологии за рационалното управление на водните ресурси – предизвикателство за международната общност и органите за управление на всички страни.

ВОДА СОФИЯ  утвърди  през годините своята роля за ускоряване внедряването на нови и прогресивни решения в управлението на водните ресурси и си превърна във форум за  демонстрация на постиженията и обмен на опит и добри практики между български и чуждестранни фирми. И на изданието си през 2016 г. форумът ще представи ефективни технологии за вододобив, водоснабдяване, рехабилитация и изграждане на ВиК, за пречистване на питейни и отпадъчни води, системи и съоръжения за поддръжане, контрол и почистване на водни басейни.

В рамките на изложението БАВ организира конференция по актуални теми  за развитието на бранша.

В съпътстващата програма са предвидени семинари, дискусии и презентации, стимулиращи активното делово партньорство.