Обучение „Транспортно право“

Дата:

23 април 2018, понеделник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

supplychain.bg

За контакти:

Павлина Цветанова, 0886277735, E-Mail

Организатори:

Supply Chain Ltd

За събитието

Каним ви на интерактивно практически насочено обучение

от Модул II от Тренировъчна школа Логистика

Теми:

Транспортно право. Спедиционен договор. Договор за превоз. Търговско право. Гражданско и вещно право. Наказателно право. Закон за защита на потребителите. Рекламации.

 

Подробна програма:

1.        Правни основи на управлението на транспорта. Централни органи за управлението на транспорта. Констативни протоколи по превозните правоотношения. Ред и разглеждане на претенциите. Нормативна база регламентираща корабоплаването по вътрешните водни пътища. Кодекс на търговското корабоплаване. Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на Република България. Правилник за опазване водите на р.Дунав от замърсяване при корабоплаване. Транспортни договори. Договор за железопътен превоз на товари. Договор за автомобилен превоз на товари. Договор за морски превоз на товари. Договор за превоз на товари по р.Дунав.

2.        Търговски закон на Р България. Търговска фирма. Търговско представителство. Правен статут на търговците. Видове търговски дружества. Търговски сделки. Рекламации. Договор за превоз. Спедиционен договор.

3.        Правоспособност и дееспособност на лицата. Юридически лица. Сделки. Воля и волеизявление. Недействителност на сделките. Вещно право. Облигационно право. Договори – същност, видове.

4.        Престъпление – обща характеристика и състав. Престъпления против личността. Документални престъпления.

5.        Закон за защита на потребителите. Правна същност, значение и приложение на закона.  Правила за осъществяване на различните видове куриерски услуги. Обхват на услугата. Условия за превоз на пратки, документи, пакети. Видове отговорност. Права на потребителите съгласно действащото българско законодателство. Защита на потребителите, правомощията на държавните органи и дейността на сдруженията на потребителите.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 330 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.