Сертифициран обучителен семинар на тема „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“

Приключило

15 март 2019

София

Сертифициран обучителен семинар на тема „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“

Дата:

15 март 2019, петък

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел – гр. София, Конферентна зала , София, гр. София, бул. Христо Ботев № 69

За контакти:

АЛСАС ООД, 0898 92 94 02, E-Mail

Организатори:

АЛСАС ООД

За събитието

АЛСАС ООД в сътрудничество с Центъра за превенция и противодействие на изпирането на пари (ЦППИП) организира сертифициран обучителен семинар на тема „Задължения и изисквания във връзка с измененията в нормативната база в областта на противодействието на изпирането на пари“.

Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни Закона и да даде допълнителни насоки на задължените лица по изпълнение на нормативната база в областта. ППЗМИП разширява и допълва задълженията и мерките, като предвид неговата сложност и обхват е от изключителна важност, задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията му. Връзката между двата нормативни акта, трябва да се отчете изключително прецизно, като това налага експертен прочит и разясняване на задълженията.

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица.