РЕГУЛАЦИЯ НА ФИНАНСОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (FINTECH). Предстоящи промени в Законодателството на ЕС.

Дата:

19 ноември 2021, петък

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

ВОДЕЩ:

Адв. Георги Денборов – адвокат на самостоятелна практика с дъл­го­го­ди­шен опит в меж­­­­ду­­­на­­­род­­но­­то и вътрешно данъчно право и преподавател по финансово право. (За по­ве­че ин­фор­ма­ция вижте в панела „Лектори“)

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

ДИГИТАЛНО ЕВРО И ПРАВОМОЩИЯ НА ЕЦБ
Евросистемата (ЕЦБ и националните централни банки) като емитент на материална и електронна форма на публични пари:

 1. Дигитално евро като “пари в брой”.
 2. Дигитално евро като предпоставка за паричната политика.
 3. Изключителна компетентност на Евросистемата относно издаване на Дигитално евро.
 4. Обхват на емисионните правомощия на Евросистемата.
 5. Преки и инцидентни правомощия и тяхното делегиране.
 6. Граници на правомощията на Евросистемата: Основни права и принципът на отворена пазарна икономика.
 7. Статут на Дигитално евро като законно платежно средство.
 8. Определение на законно платежно средство в ЕС – член 128, параграф 1 от ДФЕС.
 9. Причини Дигиталното евро да има статут на законно платежно средство.
 10. Предложението на Европейския съюз за Регламент относно трансграничните услуги за краудфъндинг (групово финансиране).
 11. Правна рамка на Краудфъндинга (Груповото финансиране): Наръчник за предложения регламент на ЕС относно доставчиците на услуги за краудфъндинг (ECSPs).
 12. Идентифициране и приоритизиране на основните полезни функции на краудфъндинга: Правилно ли е действал законодателят на ЕС?
 13. Основни обосновки на предложения регламент за европейските доставчици на услуги за краудфъндинга (ECSPs).

ОНЛАЙН УЧАСТИЕТО Е ОГРАНИЧЕНО!  ЗАПАЗЕТЕ МЯСТО СЕГА!

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

120.00 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:
10% при регистрация до 31 октомври 2021 г.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след ре­гистра­цията.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!