Международна конференция „Eнергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност“

Приключило

15 юни 2018

София

Международна конференция  „Eнергийна сигурност на Югоизточна Европа и национална сигурност“

Дата:

15 юни 2018, петък

Час:

08:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Динамичните промени в енергийното развитие на страните-членки на ЕС както и на света и новите заплахи, като рисковете за осигуряване на непрекъснатост на доставките на енергийни суровини и енергия, доминирането на геополитическите над икономическите интереси в редица случаи на монополни доставки, както и нарастващите терористични заплахи поставят темата за енергийната сигурност в основата на националната сигурност на държавата. Сигурността на доставките на енергия и енергийни ресурси става първи приоритет в енергийната политика на страните-членки на ЕС.

Основните цели на конференцията са свързани с дискусии на връзката между националната сигурност и сигурността на доставките и методите и техническите средства за повишаване на тяхната надеждност. срещу потенциални увреждания и терористични атаки на енергийната инженерна инфраструктура ще бъдат другата основна цел на дискусиите.