Конгрес и изложба за Югоизточна Европa, Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Приключило

7 - 9 мар. 2017

София

Конгрес и изложба за Югоизточна Европa, Енергийна ефективност и възобновяема енергия

Дата:

7 - 9 мар. 2017, вторник - четвъртък

Час:

09:01

Достъп:

Свободен

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

Таня Булдеева, 032/512905, 032/393956, 032/512 904, E-Mail

Организатори:

Viaexpo

За събитието

Изложението показва съвременните решения за спестяване на енергия и за производство на възобновяема енергия. Това е място за създаване на нови контакти и за избор на екологични и рентабилни технологии, приложими във всяка индустрия и община.

Директни изложители от Австрия, България, Германия, Гърция, Италия, Полша, Португалия и Холандия,

ще представят иновативни изолационни системи, устройства за съхранение на енергия, енергийно ефективно оборудване за отопление и охлаждане, когенерационни инсталации, системи за производство на био-, соларна и хидро- и геотермална енергия, електротехника, услуги за търговия с електрическа енергия и софтуер за енергиен мениджмънт.