Mеждународна конференция „Иновациите творят бъдещето!“

Приключило

21 ноември 2016

София

Mеждународна конференция „Иновациите творят бъдещето!“

Дата:

21 ноември 2016, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

На конференцията ще се представят резултатите от проект Action project for innovation – APInno – 2014-1-BG01-KA203-001561, финансиран по програма Еразъм+, както и добри практики в областта на управление на иновациите в организациите и партньорството между бизнеса и университетите, с участието на партньори от България, Испания, Италия и Великобритания и други чуждестранни и български гости.

Темата за управлението на иновациите е все още недостатъчно разпространена в Европа, въпреки усилията и значителните финансови средства, заложени в специализираните рамкови програми и финансови инструменти. Макар и вече да има утвърден стандарт в тази област, концепцията за системно управление на иновациите е все още слабо прилагана в реалния живот.

Бизнес лидерите са единодушни, че една от причините за слабия икономически растеж на Европейската икономика е недостатъчната иновационна и предприемаческа култура. В този смисъл управлението на иновациите винаги ще бъде това необходимо средство, с помощта на което бизнесът ще си осигурява по-висока конкурентоспособност и по-добри условия за икономически растеж.

Проектът цели да засили партньорството между бизнеса и университетите като един от факторите способстващи развитието на иновационна култура в организациите. Партньорите по проекта са използвали иновативен подход и са разработили и проверили в практиката нов модел и методика за развиване на нови знания и умения в областта на системното управление на иновационния процес. Нещо повече, разработен е гъвкав и холистичен инструментариум за по-добро партньорство между бизнеса и университетите в тази област, използването на който може да направи организациите по-иновативни и успешни.

Конференцията ще даде възможност за обмяна на опит и добри практики, както от страна на бизнеса, така и на няколко университети от Европа. Лекторите и панелистите са с дългогодишен опит и постижения в преподаването и консултинга в областта на иновациите и предприемачеството.

Публикувано на 08 ноември